Donerade spermier – IVF-behandling

Förutsättningarna är som inför all annan typ av assisterad befruktning.  Kvinna som är ensamstående eller i parrelation kan genomgå behandling. Ett par skall vara gifta eller sambo och leva i en stabil relation.

Donatorn är anonym för kvinnan/paret och kvinnan/paret är anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom donation har dock rätt att vid mogen ålder ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Utredning

En fertilitetsutredning av den, som önskar bli gravid, skall göras innan behandling om inte utredning är gjort tidigare. Utredningen innefattar läkarbesök med sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning med ultraljud, provtagning (hormoner och infektionsscreening).  Individuell läkarbedömning görs alltid.  BMI skall vara under 35  (hos den som skall bära graviditeten) men normal vikt är eftersträvansvärt.

En partner bör också vara frisk, läkarsamtal med sjukdomshistoria och ev läkarundersökning ingår.

Vid donationsbehandling måste en psykosocial bedömning av en beteendevetare göras enligt lag. Gäller både ensamstående och par. 1-2 samtal hos vår beteendevetare är därför obligatoriskt. Syftet med utredningen är att bedöma kvinnans/parets lämplighet som föräldrar. Ansvarig läkare gör en sammanfattande bedömning.

Behandling

Kvinnan genomgår hormonbehandling och ägguttag (läs mer om detta här.)

Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader för att säkerställa att spermierna är smittfria från vissa virus.

Äggcellerna befruktas direkt med tinade spermier från donatorn. Befruktning sker med antingen IVF eller ICSI-metod. Embryoåterföring sker två till fem dagar efter befruktningen. Om det efter återförandet av ett embryo finns fler embryon av god kvalitet, kan dessa frysas ner för att vid behov användas vid ett senare tillfälle.

Donatorn

Livios kliniker använder spermier från vår egna Livio Sperm Bank och spermiebanker i Danmark. Det innebär att vi har mycket god tillgång på spermier på alla våra kliniker och inga väntetider / köer. Livios egna ägg- och spermiebank (Livio Egg and Sperm Bank) etablerades i januari 2019 som Nordens första privata ägg- och spermiebank.  Målet är att inom en snar framtid vara helt självförsörjande avseende könsceller.

Donatorn är anonym för kvinnan/paret och kvinnan/paret är anonyma för donatorn. Barn som kommer till genom donation har dock rätt att vid mogen ålder ta reda på donatorns identitet. Donatorn har varken skyldigheter eller rättigheter gentemot barnet.

Uppgifter om donatorn sparas i minst 70 år.

Matchning

Enligt lag får en patient inte välja egenskaper hos donatorn själv, det gör läkaren.  Donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppsbyggnad matchas med kvinnan som skall bära graviditeten. Om det är ett par som gör behandlingen tillsammans matchas donatorn mot den blivande föräldern som inte skall bära barnet under graviditeten. På så sätt får barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar.

Behandling

Vid spermiedonation använder man spermier som varit frysta i minst sex månader för att säkerställa att spermierna är smittfria från vissa virus.  Spermier tinas och behandlingen sker genom insemination i anslutning till ägglossning i normal menstruationscykel eller i hormonbehandlad cykel. Behandlingen individualiseras efter kvinnans egna förutsättningar.

Vill du bli donator?

Vi välkomnar ständigt nya ägg-och spermiedonatorer, är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta Livio Egg and Sperm Bank på 076-941 74 00 eller läs mer här.