Covid-19, vaccination, behandling och graviditet Livio

Vi på Livio är glada att restriktionerna lättat och är tacksamma för all hänsyn som visas i samhället under pandemin. Livios kliniker är förhållandevis små sjukvårdsinrättningar, det innebär att vi är mer sårbara. De restriktioner vi har haft har gjort det möjligt för oss att bedriva full verksamhet på alla våra kliniker. Nu har vi lättat på nästan alla restriktioner men behöver fortfarande ta hänsyn till att smittspridningen pågår i samhället.

Hur påverkas du som patient av Covid-19?
Vi på Livio uppmanar alla (gäller även ev partner) som planerar graviditet eller redan är gravida att vaccinera sig för att inte riskera att bli allvarligt sjuka under en graviditet och för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Läs mer om riktlinjerna för vaccination här under rubrikerna Om du är gravid? samt Ska jag vaccinera mig innan min IVF-behandling?
Alla Livios kliniker har öppet och genomför behandlingar som vanligt.

Om du har förkylnings- eller influensaliknande symtom, även milda, måste du boka om din tid:
Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en (gäller också vaccinerade) med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

Om du är i behandling eller har en bokad tid?

Det finns ingen anledning att skjuta upp din behandling om du är fullt frisk och inte har några symtom och det finns idag ingen evidens som visar på överföring av Covid-19 genom assisterad befruktning. Men vi uppmanar dig att så snart som möjligt före ditt besök ta kontakt med oss om du:

  • Har förkylnings- eller influensaliknande symtom (även lindriga) oavsett om du är vaccinerad eller inte.

Stanna hemma tills du får kontakt med oss. Om du på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om din tid.

Om du är gravid?

Studier har visat att gravida har en något förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka i Covid-19, vilket medför en något högre risk för att barnet föds för tidigt. Man har hittills inte sett att Covid-19 påverkar tidig graviditet/fosterutveckling. De flesta, även gravida, som blir sjuka i Covid-19 får milda sjukdomssymtom. Gravida som insjuknar i Covid-19 senare i graviditeten (efter v 20) löper dock ökad risk att få svår sjukdom. Störst risk för svår sjukdom föreligger hos de gravida med underliggande riskfaktorer: BMI >30, ålder >35 år, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, diabetes I och II, kronisk lung–njursjukdom. Som gravid gör du därför rätt i att vara extra försiktig.

Alla gravida rekommenderas vaccination mot Covid-19. Vaccinationen ges efter graviditetsvecka 12 eftersom skyddet behövs bäst senare i graviditeten.

Om du har inlett din vaccination innan du blev gravid, eller visste om att du var gravid, rekommenderas du ta dina efterföljande doser som planerat. Dessa är viktiga för ett bra och långvarigt skydd mot Covid-19.

Ska jag vaccinera mig innan min IVF-behandling?
Stor erfarenhet finns nu från användning av mRNA vaccin (Comirnaty från Pfizer/BioNTech och Modernas vaccin) mot Covid-19 hos gravida kvinnor och negativ inverkan på graviditet eller foster har inte kunnat visas. Följaktligen kan vaccinet ges till fertila kvinnor utan föregående graviditetstestning.