Befruktningsmetoder

Det finns två olika metoder för att befrukta ägg vid IVF-behandling. Om mannen har ett bra antal spermier med god rörlighet görs standard IVF där spermierna av egen kraft befruktar äggen. Vid nedsatt spermiekvalitet utförs mikroinjektion, det vill säga spermien förs med nål in i ägget.

Standard IVF

Äggen läggs i en skål tillsammans med spermierna. Skålen förvaras över natten i ett värmeskåp. Spermien ska av egen kraft ta sig in i ägget.

Mikroinjektion (ICSI)

ICSI är en förkortning av ”intracytoplasmatisk spermieinjektion” och betyder att spermien med en tunn nål förs direkt in i ägget. Ägget måste förberedas innan ICSI kan utföras. Näringscellerna kring ägget tas bort genom att tillföra ett enzym.

ICSI utförs i mikroskop som är försett med hållare för tunna pipetter, en för att hålla ägget och en för att injicera med. För att kunna utföra de små rörelserna som krävs, kontrolleras pipetterna med joy-sticks. Efter injektionen förs äggen över till droppar med näringslösning och förvaras i värmeskåp.