Utvecklingsarbete

Med ständigt pågående utvecklings- och forskningsarbete vill vi metodmässigt ligga i absolut framkant. I kombination med erfaren och välutbildad personal ger detta oss goda möjligheter att hjälpa våra par att nå sin efterlängtade graviditet.

Att hela tiden ha en rad utvecklingsarbeten på laboratoriet är lika viktigt som stora forskningsprojekt. Vitrifikation av blastocyster och äggceller är ett exempel på ett sådant arbete som lett till förbättrade resultat för våra par.

Övriga projekt är vår Time-lapse studie samt en studie där vi testar ett nytt odlingsmedium som innehåller antioxidanter.

Vi planerar också utveckla vår kompetens när det gäller nya och spännande genetiska analyser som numera finns att tillgå.