HBTQ

För oss är det viktigt att alla våra patienter känner att de blir behandlande med respekt och känner sig välkomna. Som ett led i detta genomgår all vår personal löpande utbildningar inom HBTQ-området.