Gratis hälsokoll

En fördel med att bli spermiedonator är att du får en noggrann hälsokontroll som innebär att du i tillägg till en generell läkarundersökning testas för infektionssjukdomar samt de vanligaste ärftliga genetiska sjukdomarna. En spermieanalys görs också och du får då en uppskattning av din reproduktiva förmåga. Allt detta sker helt utan kostnad.

ANSÖK HÄR