Forskning

Livio Research är ett icke vinstdrivande företag inom Livio Fertilitetscentrum och startades 2008 i syfte att initiera och samordna forskning och utveckling, såsom kliniska multicenterstudier och införande av ny avancerad teknik, inom koncernen.

Forskningsbolaget har förutom att koordinera ett antal studier inom koncernen och även arrangerat kurser för gynekologer inom IVF. Läs mer om vårt forskningsbolag och vår forskning här.